Psalm van een verslaafde

Koning heroïne is mijn herder.
Ik heb hem steeds nodig.
Hij maakt dat ik neerlig in de goot.
Hij leidt mij langs troebele wateren.
Bij vernielt mijn ziel.
Hij leidt mij langs de paden der verdorvenheid
om des spuits wille.
Ja, ik zal wandelen door het dal
van armoede en alle kwaad vrezen.
Want gij, heroïne zijt met mij.
Uw naald en uw capsule
trachten mij te vertroosten.
Zij ontdeden de tafel der levensmiddelen
in aanwezig van mijn familie.
Gij berooft mij van mijn verstand.
Mijn beker van droefenis loopt over.
Zeker, heroïneverslaving
zal mij vervolgen
al de dagen van mijn leven.
En ik zal voor eeuwig wonen in het huis
der verdoemden ……