DE WAARDE VAN DE MOEDIGE MOEDERS...

U denkt waarschijnlijk: waar gaat dit over? Ik zal het u uitleggen.
Tijdens de laatste vergadering nam de enige moedige vader het woord. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw de bijeenkomsten als heel waardevol ervaren. Het feit dat iedereen weet wat je bedoelt, je pijn begrijpt is zo goed voor je. Zij hebben het ervaren als een warme deken. Het maakt zelfs op de duur, dat je alles een plekje kunt geven. Natuurlijk kunnen de moedige moeders geen pasklare oplossingen aandragen. Maar wel kunnen ze helpen om de problemen, de pijn, het verdriet wat meer te verwerken. Na zijn hartekreet was het alsof het deksel van een put werd getrokken! Alle moeders vertelden daarna hoeveel het voor hen betekende dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Dat ze over heel verdrietige belevenissen, zorgen, angsten kunnen spreken zonder bang te hoeven zijn dat je veroordeeld wordt. Of bang te hoeven zijn dat er geen begrip zal zijn. Misschien zelfs veroordeling.

Tijdens die laatste vergadering kwam ook aan de orde, dat de moeders die een ex-verslaafd kind hebben weleens de neiging hebben om niet meer te komen. Om het hoofdstuk af te sluiten. Maar omdat ze zo zeer de noodzaak zien van openheid en vechten tegen deze vijand hebben ze unaniem besloten om toch de schouders eronder te zetten. Vandaar de kop: de waarde van de moedige moeders.

Helpt u ook mee om aan die openheid te werken? U, moeders en vaders die ook een verslaafd kind hebt. Dek het niet onder. Durf ervoor uit te komen. U hoeft zich niet te schamen. Het kan ons allemaal overkomen. Maar openheid werkt wel iets goeds uit. Eindelijk kunt u erover praten en dan blijkt, dat er ook niks meer te roddelen valt!