AL VIJF JAAR BROODNODIG!!

In najaar van 2009 is het 5 jaar geleden dat de Moedige Moeders Spakenburg begonnen met hun ‘baanbrekende’ werk. Ze gooiden de boel open en kwamen er openlijk voor uit, dat er problemen waren op verslavingsgebied. We stelden een aantal vragen aan de Moedige Moeders t.g.v. hun 5-jarig bestaan.

1.    Waarom moesten de Moedige Moeders 5 jaar geleden in aktie komen?
Antwoord: andere instanties konden niks voor ons betekenen. Hun advies was vaag. Je kind moest maar op kamers of er bleek al snel, dat je als ouders meer van het probleem afwist dan de desbetreffende instantie.

2.    Hoe is de stille wens om ‘echt iets te gaan doen’ uitgekomen?
A: Los t.v. verzorgde een aantal uitzendingen over verslaving. Daarin deed een moeder een oproep aan ouders om contact met haar op te nemen, om zo de boel open te gooien. Er werd door menigeen nog gedaan alsof het allemaal meeviel. Maar de Moeders wisten inmiddels dat er wel een probleem was en dat bleek ook, want na een oproep meldden zich 14 ouders en werd al snel Stichting Moedige Moeders Spakenburg geboren.

3.    Wat is de doelstelling van de Moedige Moeders?
A: ouders/verzorgers een houvast bieden, een luisterend oor. Daarbij willen wij veel nadruk leggen op het feit dat jongeren geholpen kunnen worden om van hun verslaving af te komen. In de folder van de Moedige Moeders is alles uitgebreid te lezen.

4.    Wat hebben jullie in deze 5 jaar kunnen realiseren?
A: er is meer openheid over dit probleem gekomen. Op scholen en in kerken vertellen wij aan jongeren, maar ook aan ouders/verzorgers wat verslaving in je gezin aan kan richten, maar ook, dat er hulp mogelijk is. We vertellen duidelijk, dat, als er geen hulp gezocht wordt, de verslaving in feite in stand gehouden wordt. Belangrijk is ook, de mensen duidelijk te maken, dat het niet aan opvoeding ligt. Het komt nl. in ‘alle rangen en standen’ voor.

5.    Waarom is openheid zo noodzakelijk en hoe is het ermee gesteld?
A: iedereen moet weten wat drugs en alcohol met je doet. Van teveel alcohol word je namelijk niet alleen dronken, maar op termijn verwoest het ook je hersenen. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor drugs. Daarbij verwoest het ook gezinnen.

6.    Wat vinden gebruikers van jullie initiatieven?
A: we hebben goede contacten. Het komt nogal eens voor dat (ex)gebruikers naar de bijeenkomsten komen en nog vaker worden wij gebeld door gebruikers die hulp zoeken op de weg naar een verslavingsvrij leven.

7.    Wat kunnen jullie betekenen voor mensen die met verslaving te maken hebben?
A: een stukje lucht, begrip, eindelijk erkenning. Maar de mogelijkheid bestaat ook om bij mensen op bezoek te gaan. En er zijn drugstesten te verkrijgen.

8.    Welke plannen zijn er voor de toekomst?
A: nog meer samenwerking met drugscentra, maatschappelijk werk, de politie en iedereen die met jongeren te maken heeft. Ons streven is: samenwerken en niet ieder voor zich!

9.    Hoe kunnen verslaafden de weg terug vinden?
A: gebruikers kunnen contact met ons opnemen voor hulp of een gesprek.

10. Wat zouden jullie tot slot willen zeggen tegen mensen die nog niet durven komen?
A: als er vermoedens zijn, hou dan de verslaving niet langer in stand door alles onder de tafel te vegen. Neem s.v.p. contact met ons op! Uw verhaal blijft anoniem. Ook als u in uw omgeving last hebt van dealers of zeker weet dat er een jongere bij u in de omgeving gebruikt, neem contact met ons op. Door openheid kunnen vele ouders, maar vooral ook vele jongeren die een probleem hebben, of dreigen te krijgen een aangenamer leven hebben. Dan wordt ook het uitgaansleven veiliger!!