VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Als je kinderen hebt die de puberleeftijd naderen kan de schrik je om het hart slaan! Hoe zal de toekomst eruit zien? Zullen ze alle verleidingen kunnen weerstaan, of gaan ze ook 'experimenteren' met allerlei zogenaamd onschuldige drugs?U weet inmiddels al hoe groot de groepsdruk kan zijn. Gelukkig wordt er voorlichting gegeven op scholen. En hopelijk hebt u zo'n goede band met uw kind opgebouwd, dat alles bespreekbaar is. Maar er kunnen toch heel veel vragen leven. Bij u en bij uw kind. Het is dan heel belangrijk snel antwoorden te vinden. Voordat het misschien te laat is. Want de tijd raast voorbij! Ga met uw vragen gerust naar 'de moedige moeders'. Zij zijn 'ervaringsdeskundigen' tegen wil en dank. Zij hebben alles 'aan den lijve' ondervonden en dat willen ze u graag besparen. Hun advies is op alle fronten: openheid! Praat met uw kind, durf open te zijn en beantwoord alle vragen. Ook als u soms even moet slikken! De 'moedige moeders' organiseren hun avonden voor meerdere doelgroepen. Natuurlijk voor andere 'ouders-van', maar ook voor ouders, die dus (nog) geen ervaring hebben met drugsgebruik van hun kinderen. Ook (ex)verslaafden zijn welkom. Een keer in de 2 weken, op maandag wordt een avond belegd in denksportcentrum 'En passant'. Daar is iedereen welkom die meer wil weten over drugs en wil praten met 'ervaringsdeskundigen'. Regelmatig wordt een gast uitgenodigd, die deskundige informatie geeft. Maar er wordt ook ruim de tijd genomen om ervaringen uit te wisselen. Het werkt helend om te praten met lotgenoten en het levert een schat aan informatie op! Misschien heeft u een bang vermoeden… Is uw kind de laatste tijd zichzelf niet meer. Doe dan niet langer aan struisvogelpolitiek. De tijd werkt in uw nadeel. Kom gerust met uw vermoeden naar de 'moedige moeders'. Waarschijnlijk kunnen ze u geruststellen. Maar als dat niet het geval zou zijn, is het beter zeker te weten dan in onzekerheid te leven. Dan kunt u hun advies vragen over de wijze waarop u het beste kunt handelen. Waarom zou u opnieuw dezelfde fouten maken die al zo vaak gemaakt zijn?