VOLOP COKE IN JEUGDGEVANGENIS...
door Theo Besteman AMSTERDAM

In jeugdgevangenissen neemt het coca´negebruik sterk toe. Dat constateren hulpverleners van de stichting Delinkwentie en Samenleving, die jongeren met voorlichting oproepen van de drugs af te blijven. "In sommige halfopen inrichtingen lopen dealers gewoon in en uit", aldus medewerker Jan van Bragt.Toezichthouders van jeugdinrichtingen constateerden recent een opmerkelijke groei in de illegale drugshandel. Bij de commissie van toezicht is die stijging van coca´negebruik gemeld.

Dealers
De stichting Delinkwentie en Samenleving, met zestig ex-verslaafden die voorlichting geven, constateert een gebrek aan kennis onder het gevangenispersoneel. "Ze kennen vaak nauwelijks het verschil tussen bakmeel en harddrugs", schetst Van Bragt. "Er moet veel scherper gecontroleerd worden, zeker in halfopen jeugdinrichtingen. Dat wij merken dat dealers bij sommige inrichtingen ongestoord in en uit lopen zonder dat hen veel in de weg wordt gelegd, is treurig. Juist omdat het om jongeren gaat."

Afzetmarkt
Traditioneel zit zeker de helft van de gevangenen vast vanwege een drugsmisdrijf. Voor dealers blijft die groep in de cel een aantrekkelijke afzetmarkt waardoor zij drugs binnen blijven smokkelen. Bij de toezichthoudende Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming "komen de signalen over toenemend drugsgebruik wel binnen", maar is de omvang niet duidelijk.

Toename
De ex-verslaafden van Delinkwentie en Samenleving waarschuwen verder voor de toename aan sterke softdrugs. Van Bragt: "De kwaliteit daarvan is zo krachtig, dat het feitelijk harddrugs zijn. Het aantal psychoses onder jongeren door langdurig softdrugsgebruik neemt daardoor razendsnel toe. Daar moet de overheid ingrijpen."