Contact

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 'Moedige Moeders' via e-mail: mmspakenburg@hotmail.com of per telefoon: 033-2986219 of 033-2986855. Mobiel zijn wij bereikbaar onder de nummers 06-25548895 of 06-15164051.

Voor de verwezenlijking van onze doelen zijn wij aangewezen op bijdragen van de overheid en particulieren. Als u ons financieel wilt steunen, dan kan dat door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: 31.24.17.780

Alvast onze hartelijk dank voor uw steun!